در جلسه 30خرداد ماه شورای مرکزی مصوب شد

برگزاری کنگره فوق العاده و تعیین ترکیب کمیته انتخابات

چاپ خبر
شناسه خبر: 599
تاریخ انتشار: 02 تیر 139810:02
در جلسه خردادماه شورای مرکزی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و با حضور اعضای دفتر سیاسی تصمیمات مهمی اتخاذ گردید: برگزاری کنگره فوق العاده و تعیین ترکیب کمیته انتخابات حزب
برگزاری کنگره فوق العاده و تعیین ترکیب کمیته انتخابات

?به گزارش هداپرس جلسه شورای مرکزی حزب هدا در روز پنج شنبه سی ام خردادماه با حضور دبیرکل، اعضای شورای مرکزی، بازرسان و اعضای دفتر سیاسی در محل دفتر مرکزی حزب برگزار گردید.

?در این جلسه ضمن بحث و بررسی رویدادهای روز جامعه و تبادل اخبار و اطلاعات تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
۱-برای بهبود عملکرد شورای مرکزی و افزایش اثربخشی آن پیرو جلسه قبلی مقرر شد از طرف دبیرکل حزب اقدامات قانونی جهت برگزاری کنگره فوق العاده برای ترمیم اعضای شورای مرکزی حزب بعمل آید. تعداد اعضای لازم برای حضور در شورای مرکزی متعاقبا اعلام خواهدشد.
۲- مصوب شد کمیته انتخابات حزب زیر نظر دفتر سیاسی و با ترکیب زیر تشکیل گردد:
رئیس و نائب رئیس دفتر سیاسی، رئیس کمیته تشکیلات، رئیس کمیته امور استانها، رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، دو نفر به انتخاب شورای مرکزی
?در استانها نیز کمیته انتخابات بصورت متناظر دفتر مرکزی تشکیل خواهدشد.

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.