حسن نجفی **

جیب بسته زنگنه

چاپ خبر
شناسه خبر: 617
تاریخ انتشار: 12 تیر 139809:57
عده اي جمع شده اند تا دوباره دست به کاری بزنند تا در این میان برخی ها هم حسابی منتفع شوند، اما بیژن زنگنه با جیبهای بسته اش سدی شده است برای عبور آنها از این گردنه. یکبار pos زنگنه را علم می کنند برای چرخاندن، اما تنها ساعتی نمی گذرد که همه چيز دروغ از آب درمی آید و دیگر بار شایعاتی را که مردم به آنها عادت کرده اند مطرح می کنند اما زنگنه باز هم از پروژه بحرانسازی دلواپسان سربلند اما مظلوم ایســتاده است
جیب بسته زنگنه

عده ای جمع شده اند تا دوباره دست به کاری بزنند تا در این میان برخی ها هم حسابی منتفع شوند، اما بیژن زنگنه با جیبهای بسته اش سدی شده است برای عبور آنها از این گردنه. یکبار pos زنگنه را علم می کنند برای چرخاندن، اما تنها ساعتی نمی گذرد که همه چیز دروغ از آب درمی آید و دیگر بار شایعاتی را که مردم به آنها عادت کرده اند مطرح می کنند اما زنگنه باز هم از پروژه بحرانسازی دلواپسان سربلند اما مظلوم ایســتاده است؛ بلند و استوار به بزرگی زاگرس. عده ای که نمی توانند از ســد فسادســتیز زنگنه عبور کنند خیال کرده اند با این ادبیات نخ نما شده می توانند مرد دستپاک صنعت نفت را از میدان بیرون کنند و با تیترهای هدفمند از سر خوشحالی برای زمین زدنش دستمال داده اند دست گلبولهای قرمزشان برای رقصیدن! اما رقصی که دوام و قوام نداشت. آتش تهیه این جریانات از بهارستان سرمنشأ می گیرد و عده ای هم به پایان نرســیدن دولت روحانی را دســتاویز حملات شــب هنگام به کابینه و وزیر نفتش قرار داده اند تا نانی و نامی برای خویش دست و پا کنند.

باید حال این بچه را بگیریم!

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی پیرامون فضای عمومی مجلس و تسویه حساب های شخصی برخی ها با کابینه میگوید: اگر نماینــدگان به آذری جهرمی کارت زرد دادند، نه به خاطر این بود که قانع نشــدند بلکه میگفتند باید حال این بچه را بگیریم! در اقلیت بودن این تعداد نماینده (به علت عدم همراهی سایر نمایندگان با آنها) موجب شده که نتوانند به اهداف خود برسند و از این رو دســت به کارهای پرسروصدا می زنند و ادبیات و رفتارشان مشخص است؛

 

حال چه زنگنه باشد چه دیگری. برند صنعت نفت در اوپک، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا، افزایش ظرفیت پالایشی کشور، ادامه توسعه جدی میدانهای مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدانهای مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با بکارگیری فناوریهای نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، بخشی از کارنامه ای است که زنگنه در کلاس مدیریتی، آن را با نمره عالی ســپری کرده اســت و شاید رفوزه شدن برخی ها و قبولی او بیش از پیش عصبانی و دلواپس شان کرده است که نمیخواهند دست از سر وی و توسعه این کشور بردارند تا جایی که داد او را هم درآورده اند که می گوید: اگر دوستان بگذارند بر دشمنان غلبه می کنیم.

 

یک فعال سیاسی در مورد دستپاکی زنگنه می گوید: شنیدم که وقتی وزرای دولت آقای روحانی، لیست اموالشان را بنابر قانون به قوه قضایٔیه داده اند، بعضیهاشان خیلی پولدار بوده اند، اما کم ثروت ترین آنها گویا آقای زنگنه، وزیر نفت بوده است که قبلا هم هشت سال وزیر نفت بوده! در جیبش را بسته که زبانش دراز است، ظاهرا اما این پاکدستی برخی ها را دلواپس کرده است.

** سرپرست حزب همبستگی دانش آموختگان ایران شعبه استان ایلام

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.