فرهنگ اسکندری**

ویژگی‌های محوری انسان توسعه یافته

چاپ خبر
شناسه خبر: 1285
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 139921:52
در دوران کنونی ظهور دولت های مدرن در کشور های توسعه یافته و ایجاد رابطه ای بنام دولت ملت بعنوان یک پدیده نوین را در دنیا شاهد هستیم. امروز این رابطه به یک معادله دوسویه که یکدیگر را بشدت تحت تأثیر قرار داده و می تواند به دستاورد های شایسته در صورت تعامل درست و بهنگام, برابر رفتار دموکراتیک بیانج
ویژگی‌های محوری انسان توسعه یافته

آنچه در این باره می تواند اهمیت ویژه داشته باشد, موضوع سمت گیری دولت ها بسوی دستیابی به شاخص های دوران توسعه ملی است.
در ادامه به تعریف و شناخت شاخص های دوران توسعه ملی خواهم پرداخت. اما باید به این مقوله مهم ابتدا اشاره کنم که پیش نیاز حرکت نمودن دولت ها به سمت تحقق توسعه ملی تربیت انسان توسعه یافته در جامعه براساس همان معادله دولت ,ملت که در باره اش اشاره شده است, می باشد.
ویژگی‌های انسان توسعه یافته:

 • انسان توسعه یافته تلاش می کند برابر شناخت از فرهنگ زندگی جمعی در روابط اجتماعی اش با دیگران بسیار توانمند ظاهرو به اصطلاح‌ از دانش دیپلماسی فردی بالایی برخوردار باشد .
  *انسان توسعه یافته در روابط فردی اش با دیگران دارای لبخند و چهره گشاده و به اصطلاح‌ بسیار کاریزماتیک( جذاب) می باشد.
  وی هرگز انرژی منفی را به دیگران با رفتار ناشایست خود منتقل نخواهد کرد.
 • چنین آنسانی بسیار شکیبا و صبور وپرحوصله می باشد.
 • چنین فردی انسانی است که همواره بدنیال مهرورزی و همدردی و همیاری است.
 • هرگز بد کسی را نخواهد خواست و آنها راآزرده خاطرنمی کند.

در باره دیگران هرگز به داوری شتابزده روی نمی آورد.

وی انسانی است که اهل معرفت است وهرگز مسایل را در چارچوپ معلول ها نمی بیند, بلکه به علت ها نیز توجه می نماید ولذا مسایل را همه جانبه نه سیاه سفید ونه صفر وصد بلکه خاکستری و متعادل خواهد دید.

 • بعبارتی انسان توسعه یافته از درک میزان بالایی برخوردار می باشد وی دارای قدرت تحلیل محتوایی خوبی است.
 • وی انسان عملگرا بمعنی کسی که بدنبال نتیجه است و همواره ابتدا هزینه وفایده کرده و بادرک شرایط موجود بسیار باحوصله و گام بگام موضع گیری می کند.
 • یکی از ویژگی‌های مهم توسعه یافتگی, احترام به آرا و نظرات دیگران بعبارتی دارای رفتار دموکراتیک می باشد.
  انسان توسعه یافته از فرهنگ عمومی خوبی برخوردار و برای محیط زیستش ارزش زیادی قایل است ودر پاسداشت اش از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
 • شخصیت توسعه یافته به تاریخ افتخارات نیاکان خود همواره عشق ورزیده وبعنوان هویت ملی اش از آن پاسداری می کند.
 • وطن دوستی و عشق به مردم و میهن در وی نهادینه است.

راستگویی و درستکاری و داشتن صدق درونی از خصوصیات وی می باشد.

 • چنین انسانی همیشه عاشق نیکی و خواهان موفقیتهای دیگران هست”

زیرا وی باور دارد,انسان دموکرات هرگز اسیر خودخواهی و خودشیفتگی نخواهد شد.

 • فرهنگ شکیبایی ,صبوری و همچنین نگاه مهربانانه از خصائص باارزش وی خواهد بود.

چنین ویژگی‌های فردی انسان توسعه یافته وی را از لحاظ رفتار سیاسی بسیار عملگرا ,عقلانی, دموکرات و دارای اخلاق حرفه ای سیاسی نیز خواهد نمود.

در نتیجه:

جامعه ای که از چنین منابع انسانی توسعه یافته ای برخوردار شود, تردیدی نیست اگر دارای حکمرانی خوب وشایسته ای نیز باشد ,بسرعت وبه آسانی به شاخص های دوران توسعه ملی دست خواهد یافت.

در فرصت آتی تلاش خواهم کرد به باز شناسی دوران توسعه ملی بپردازم

 

** عضو دفتر سیاسی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران
برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.