بانوان

شرح وظائف کمیته بانوان شعب استانی
۱- تشکیل بانک اطلاعاتی از بانوان توانمند و شاخص منطقه در عرصه های مختلف مرتبط با امور بانوان و تلاش برای جذب آنها در حزب
۲- شناسایی بانوان جوان صاحب فکر و ایده نو و تشکیل اتاق فکر بانوان جوان حزب در منطقه
۳- بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و ارائه راه حل برای رفع مشکلات آنان در این زمینه
۴- بررسی و تدوین راه حل های مناسب برای حل مشکلات زنان بی سرپرست و بدسرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان
۵- برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با کمیته های بانوان سایر تشکل ها و احزاب در سطح منطقه
۶- برگزاری گردهمایی و جلسات پرسش و پاسخ با حضور مسئولان و صاحبنظران فعال در امور بانوان
۷- تهیه طرح مطالعاتی مشترک با مراکز علمی و دانشگاهی در ارتباط با مسائل مهم مرتبط با امور فرهنگی و اجتماعی زنان
۸- تدوین برنامه های عملیاتی تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای
۹- شناسایی و آسیب شناسی موانع موجود برای حضور بانوان در حورزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی و ….
۱۰- بازدید از مراکز مرتبط با فعالیت در حوزه بانوان مانند مراکز نگهداری زنان و دختران آسیب پذیر و مراکز آموزشی دختران