جوانان و دانشجویان

شرح وظائف کمیته جوانان و دانشجویان

ماده ۱: کمیته جوانان و دانشجویان حزب همبستگی دانش آموختگان ایران (هدا) در اجرای تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۰ اساسنامه حزب در حوزه جغرافیایی مرکز، استان و شهرستان تشکیل و مطابق این آیین نامه به فعالیت خواهد پرداخت.
ماده ۲: هدف از تشکیل این کمیته ایجاد زمینه مناسب برای جذب، سازماندهی و مشارکت جوانان و دانشجویان علاقمند به فعالیت در حزب همبستگی دانش آموختگان ایران می باشد.
ماده ۳: منظور از جوانان رده سنی ۱۶ تا ۳۰ سال بوده و منظور از دانشجویان اشتغال به تحصیل بعد از مقطع متوسطه در یکی از مراکز و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.
ماده۴: وظائف کمیته جوانان و دانشجویان بشرح زیر می باشد:
– تهیه و تنظیم برنامه های مناسب جهت جذب، آموزش و سازماندهی جوانان و دانشجویان در ساختار حزب
– پیگیری اجرای برنامه های حزب در خصوص جوانان و دانشجویان در حوزه تحت سرپرستی
– تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات قشر جوان و دانشجوی کشور و منطقه و تهیه گزارش برای ارائه به مسئولان ذیربط در ارکان حزب
– برگزاری نشست های تخصصی و کارشناسی در خصوص مسایل جوانان و دانشجویان در مناسبت های مرتبط با این اقشار
– تهیه پیش نویس بیانیه های لازم برای اعلام مواضع در خصوص مسایل مرتبط با جوانان و دانشجویان
– برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های مصوب شورای مرکزی و همچنین همکاری با سایر کمیته های حزب برای اجرای برنامه های این کمیته ها
ماده ۵: ساختار کمیته جوانان و دانشجویان شامل حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ نفر ( با توجه به وسعت حیطه مسئولیت کمیته) بوده و هیأت رئیسه آن مشتمل بر رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که رئیس کمیته از جانب بالاترین مقام مسئول حزب محل فعالیت تعیین شده و سایر اعضاء هیأت رئیسه با انتخاب اعضای کمیته برای مدت یک سال مشخص خواهند شد .