آرشيو "یادداشت ها"

توسعه ملی یک جاده دو طرفه است

.

توسعه ملی یک جاده دو طرفه است

انقلاب  ارتباطات، مرزهای جغرافیایی دنیای کنونی پسامدرن را در نوردیده و در فرآیند حرکت خویش به صورت انفجار اطلاعات‌ تجلی وظهوریافته است.

1399/10/18
محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک

شب نزدیک، راه طلب تاریک و ره باریک

جامعه‌ی امروز ما در مسیر و معرض یورش این «دیگری تام و تمام» است؛ دیگری‌ای که از آینده می‌آید اما از آمدنش خبر نمی‌دهد، در شب و از راه تاریک و باریک می‌آید و در مسیر آمدنش، نشان و نشانه‌ای از خود به‌جای نمی‌گذارد -امری غول‌آسا و دهشتناک و از اساس غیرقابل محاسبه، غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره که موجودیت زنده و اکنون حاضر ما را هر آن به «مخاطره» می‌افکند، و با خود یک سبد پر از خطر و ترس و تهدید و اضطراب و ناامیدی می‌آورد

1399/07/27
علیرضا علوی تبار

علیرضا علوی تبار

احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ

سازمان‌های سیاسی (یا تشکل‌های سیاسی) در رابطه با نیروهای اجتماعی تعریف می‌شوند. تشکل‌های سیاسی در رابطه با نیروهای اجتماعی دو نقش و کارکرد اصلی دارند: ۱. تصریح دلبستگی‌ها (interest articulation) و ۲. تجمیع دلبستگی‌ها (interest aggregation)

1399/07/27
سیدعلی محمودی

سید علی محمودی**

شجریان، خُنیاگر حقیقت و زیبایی

محمدرضا شجریان (۱۳۹۹-۱۳۱۹) در جسم، رخ در نقاب خاک کشید و در روان، به ملکوت اعلی پیوست. او چگونه زیست و چه کرد که نام و آثارش پهنۀ ایران‌زمین را درنوردید و به زیست‌بومِ جهان ما راه گشود؟ دربارۀ موسیقی‌شناسی و هنر آواز او باید موسیقی‌دانان و ناقدان هنری نظر بدهند. اما ابعادی از شخصیت و راه و رسم زیست فرهنگی و اجتماعی او درخور بسی تأمل است. در این نوشته به شماری از آن‌ها می‌پردازم:

1399/07/27
سعید+حجاریان

سعید حجاریان:

اصلاحات حداقلی، اصلاحات حداکثری

بعد از گذشت بیش از دو دهه از دوم خرداد ۱۳۷۶ و مجموعه رویدادهایی که حول گفتمان اصلاحات پدید آمده است، بر کسی پوشیده نیست میان حاملان تفکر اصلاح‌طلبی اختلاف‌ها و افتراق‌هایی پدید آمده است. در نگاه نخست شاید ضروری باشد حاملان تفکر اصلاح‌طلبی را به ‌نقد مواضع و تغییر راهبردهای‌شان فراخواند و آن‌ها را به نخ یک تسبیح کشید. اما، چنین پروژه‌ای نه‌تنها ناممکن بلکه اساساً نادرست به‌نظر می‌رسد.

1399/07/27
رضا دوستی ایرانی

رضا دوستی ایرانی **

به منظور ایجاد رفرم و تغییر در سیاست ها و برنامه های کشور ، آگاهی بخشی به جامعه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

از آنجا که توسعه سیاسی کشور منوط به فعالیت احزاب و جریان های سیاسی است ،حاکمیت باید به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، زمینه فعالیت گسترده احزاب و جریان های سیاسی کشور را فراهم نماید.

1399/02/13
فرهنگ اسکندری

فرهنگ اسکندری**

ویژگی‌های محوری انسان توسعه یافته

در دوران کنونی ظهور دولت های مدرن در کشور های توسعه یافته و ایجاد رابطه ای بنام دولت ملت بعنوان یک پدیده نوین را در دنیا شاهد هستیم. امروز این رابطه به یک معادله دوسویه که یکدیگر را بشدت تحت تأثیر قرار داده و می تواند به دستاورد های شایسته در صورت تعامل درست و بهنگام, برابر رفتار دموکراتیک بیانج

1399/02/13
سعید حجاریان

سعید حجاریان

اینجا استانبول نیست!

برخی پرسیدند آیا هنوز می‌توان پیرامون رأی و انتخابات سخن اصلاحی گفت و برخی متذکر شدند، مگر در مکانیزم رأی و رأی‌گیری جمهوری اسلامی ابهامی وجود داشته و دارد

1398/05/09
علیرضا علوی تبار

علیرضا علوی تبار

انتخابات؛‌ نمایش یا نشانه؟

با نزدیک شدن موسم انتخابات شور و هیجان همراه با اضطراب، سیاسیون را فرامی‌گیرد، فارغ از اینکه اکثریت مردم آن را جدی تلقی کنند یا خیر! مواضع و دیدگاه‌هایی که پیاپی در جامعه مطرح می‌شود، نشان می‌دهد سیاسیون ما هنوز در مورد برخی از مبناهای موضع‌گیری سیاسی ابهام دارند و مناسب می‌بینند متناسب با این ابهام مبنایی اعلام موضع کنند

1398/05/09
حسن نجفی

حسن نجفی **

جیب بسته زنگنه

عده اي جمع شده اند تا دوباره دست به کاری بزنند تا در این میان برخی ها هم حسابی منتفع شوند، اما بیژن زنگنه با جیبهای بسته اش سدی شده است برای عبور آنها از این گردنه. یکبار pos زنگنه را علم می کنند برای چرخاندن، اما تنها ساعتی نمی گذرد که همه چيز دروغ از آب درمی آید و دیگر بار شایعاتی را که مردم به آنها عادت کرده اند مطرح می کنند اما زنگنه باز هم از پروژه بحرانسازی دلواپسان سربلند اما مظلوم ایســتاده است

1398/04/12