پست هاي تگ شده "مجلس نمایندگان آمریکا"

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا:

ایران رفتار خود را پس از برجام تغییر نداده است

اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه «اسرائیل پراجکت» در خصوص توافق هسته‌ای ایران و 1+5 حضور پیدا کرد.

1395/11/13