پست هاي تگ شده "کاخ سفید"

جهانگیری در مراسم روز پرستار:

تصمیمات کاخ سفید مغایر با حقوق بین‌الملل است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سیاست های نادرست و اشتباه سردمداران کاخ سفید گفت: آمریکاییها در حال ارتکاب اشتباهاتی بزرگ برای تامین امنیت خود هستند و راهی جز تغییر سیاست های نادرست خود ندارند.

1395/11/13